Πετρέλαιο θέρμανσης 2014-2015, λήξη

Σήμερα 30 Απριλίου 2015 είναι η τελευταία μέρα διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης.