Πετρέλαιο Θέρμανσης 2015-2016, λήξη

Σήμερα 30 Απριλίου 2016 είναι η τελευταία μέρα διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης.