Πιστοποίηση ορθής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 8197/90290/27-07-2013 θεσπίζεται το Εθνικό σχέδιο δράσης για την ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων βάση του οποίου, όλοι οι χρήστες γεωργικών φαρμάκων (επαγγελματίες & μη αγρότες, ψεκαστές, κηπουροί κλπ.), είναι υποχρεωμένοι να λάβουν πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης προκειμένου να μπορούν να τα προμηθεύονται νόμιμα μετά τις 26 Νοεμβρίου του 2015.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στους κατά τόπους Αγροτικούς συνεταιρισμούς ή σε αρμόδιους εξωτερικούς συνεργάτες του Υπέργειου Αγροτικής Ανάπτυξης & τροφίμων για την έγκαιρη απόκτηση του εν λόγο πιστοποιητικού.

Ο "Αγροτικός Συνεταιρισμός Νέος Αλιάκμων" ενημέρωσε είδη τους παραγωγούς του στην γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή 17 Μαΐου 2015 στις εγκαταστάσεις του.