Γεννήτριες (Η/Ζ)

Μονοφασικά και τριφασικά ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη.

Κατηγορία:

Κατασκευαστές: